Veel meegemaakt in de 16 jaar dat ik dit werk doe,maar mijn diepste gedachten gaan uit naar het begeleiden van een vrouw met ALS.
Een tragisch proces, waarin het verval van een nog jonge vrouw zo duidelijk naar voren komt. Ik ben dankbaar dat ik tot het laatst toe haar heb kunnen bijstaan.